Share for friends:

Si Amapola Sa 65 Na Kabanata (2011)

Si Amapola sa 65 na Kabanata (2011)

Book Info

Author
Genre
Rating
3.69 of 5 Votes: 4
Your rating
Language
English
Publisher
Philippine Writers Studio Foundation, Inc.

About book Si Amapola Sa 65 Na Kabanata (2011)

Maliligtas ba ng manananggal ang isang bansang tila wala ng pag-asa? Una sa lahat, may naniniwala pa ba sa mga manananggal sa makabagong panahon? Eh 'di ba kakaunti na lang ang naniniwala sa kanila't binabansagan pa silang nasisiraan ng bait? 'Yan ang paghahalintulad na nabuo ko matapos kong mabasa ang akdang ito ni Ricky Lee. Si Amapola (manananggal) ay sumisimbolo sa pagbabago. Pagbabago na tila imposibleng paniwalaan sa gitna ng isang bansang hirap kumawala sa bulok na sistema. Pero kung maniniwala ka kay Amapola, may mangyayari. May magbabago kahit paunti-unti lang. Bansagan ka man nilang baliw, ang mahalaga'y may pinaniniwalaan ka hindi tulad ng ibang nasasanay at nagpapabihag na lang sa nakakasukang sistema na hadlang sa kaunlaran. Mahirap kalabanin ang bulok na sistema dahil parte tayo nito. Pero anong masama kung maniniwala kang kaya nating baguhin ito? Tara. Hatiin ang katawan. Sabay lipad. Para sa bayan. The only reason I gave it a star is because the last chapter got me turning pages and Isaac's story was the only one that kept me interested—but other than that, it was a major clutter fest! 3/4 of the time I didn't know what the book was about. When I read a book, I try and look for the reality in it even if it's in the sci-fi/fantasy genre, there's always that element. But with this one, I couldn't find it! There was too much fantasy and the only element that kept it grounded and believable was Isaac's story—and he got rid of his character so quickly—what a shame! Character development was an epic failure too, considering that the book is almost 400 pages long. I tried to appreciate the novel but the more I read it, the more I hated it!It seemed like Lee had all this ideas and decided to put it in one novel and entitle it Amapola. Ricky Lee should just stick to writing screen plays.

Do You like book Si Amapola Sa 65 Na Kabanata (2011)?

It was good. I love the last part, when Amapola died.
—anu

Perfect for all your feelgood needs.
—Book00worm00

Bitin.
—rose

download or read online

Read Online

Write Review

(Review will shown on site after approval)

Other books by author Ricky Lee

Other books in category Humor